Минали събития

Семейни констелации 2012-2013

Семейни констелации 2014-2016

Дихателен семинар 2014

EFT 2011

EFT TAT BSFF 2009

EFT TAT BSFF 2010

WHEE 2012

Дервиш йога 2015-2016

Дервиш йога 2011-2012

Интегрален коучинг 2012-2013

Интегрален семинар 2011

Интегративно дишане 2015

САЙ-КЕЙ 2016

Свободно дишане 2009-2010

Свободно дишане 2011

Себеинтегриращо дишане 2012

Себеинтегриращо дишане 2013

Семейни констелации 2011-2012

EFT 2008

Д-р Брус Липтън 2017 г.