Интегрално консултиране®

Интегративно дишане®
26.05.2016
Семейни констелации
26.05.2016

Интегрално консултиране®

Дни и време на провеждане
Дата - 26/05/2016 - 29/05/2016
Целодневен


СЕРТИФИКАЦИОННА ТРЕНИНГ ПРОГРАМА ЗА ИНТЕГРАЛНИ КОНСУЛТАНТИ

   в партньорство с

Institute for Integral Training and Coaching Austria (IITC)

Обучението е предназначено както за специалисти, така и за хора неангажирани професионално в помагащите професии. След успешно взимане на теоретичният и практическият изпит участниците получават сертификат за Интегрални консултанти от Institute for Integral Training and Coaching Austria 

Водещи

photo

 

Д-р Вилфрид Ерман е учредител и съпредседател на Институт за Интегрален Тренинг и Коучинг – Австрия. Д-р Ерман е завършил няколко магистърски и докторски програми по психология, психотерапия, философия, педагогика, история и политически науки. Преминал е през обучение и е сертифициран в клиент-центрирана терапия, няколко дихателни модалности, телесно-ориентирана терапия, системни констелации, травма терапия и работа с трансперсонални състояния на съзнанието. Той е автор на книгата „Съзнание в еволюция – седем стъпки на интегралното изцеление“. Д-р Ерман води тренинги, семинари и уъркшопи в Австрия, Италия, Ирландия, Русия, Украйна, Унгария и Гърция.

foto_madya

 

Биргит Алфелд-Ерман е учредител и съпредседател на Институт за Интегрален Тренинг и Коучинг – Австрия. Биргит е психолог, психотерапевт и корпоративен коуч и

обучител. Тя е обучена и сертифицирана в Хуманистична психология, Гещалт терапия, Системна фамилна терапия, Ребъртинг, Интегративно Дишане и Корпоративен Коучинг. Биргит Алфелд-Ерман води тренинги, семинари и уъркшопи в Австрия, Германия, Швейцария и Гърция.

 

СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Обучението се състои от 8 четиридневни тренинг модула планирани за следните дати:

 • Модул I:    26- 29  Май 2016 г.
 • Модул II:   15- 18  Септември 2016 г.
 • Модул III:  16- 19  Февруари 2017 г.
 • Модул IV:   08- 11  Юни 2017 г.
 • Модул  V:   16- 19  Ноември 2017 г.
 • Модул VI:   16–19 Февруари 2018 г.
 • Модул VII:  10–13 Май 2018
 • Модул VIII: 11–14 Октомври 2018 г.

Интегрална теория

Интегралната философия на Кен Уилбър и интегралната теория на еволюцията

AQAL-моделът: Квадранти, линии, нива, състояния на съзнанието и типологизация

Четирите квадранта.

 • Моделът на четирите квадранта

 Линии на развитие.

 • Когнитивна
 • Аз-ът (идентичността).
 • Психосексуална

Състояния на съзнанието.

 • Обичайните и необичайните състояния на съзнанието
 • Сънищата
 • Изменените състояния на съзнанието
 • Медитативни и трансови състояния на съзнанието

Структура и типове съзнание.

 • Интегралната структурна схема на съзнанието

Практически упражнения за всички квадранти, линии и нива

Моделът за еволюция на съзнанието в 7 нива (по д-р Вилфрид Ерман)

Аз-перспективата и Той-перспективата

Основи на консултирането

Изграждане на рапорт, емпатия, конгруентност

Пренос и контра пренос

Вербално и невербално взаимодействие и консултиране.

 • Вербални подходи за взаимодействие с клиента
 • Невербални подходи за взаимодействие с клиента
 • Отразяване на гласа

Свързване на вербалното и невербалното ниво.

Взаимодействие от перспективата на 1-во и на 2-ро лице и постигане на системно прозрение (от ниво 5 към ниво 6, според модела на д-р Ерман за интегралното израстване)

Преподаване и упражняване на умения за консултиране.

Модул III. Личностови модели

Енеаграмата – Деветте личностови типа в помощ на себеизследването и в ролята им на диагностичен инструментариум.

Преглед на теорията за неврозите и психозите – социалните и психологическите разстройства; Диагностични аспекти.

Моделът на предперсоналните, персоналните и трансперсоналните нива на съзнание.

Предперсонални нива на развитие

 • Ниво 0 – вътреутробно развитие
 • Ниво 1 – навлизане в света – 0-1 год.
 • Ниво 2 –детският ум в нас самите – 1 – 3 год.

Персонални нива на развитие

 • Ниво 3 – светът на вътрешното дете. Нашият импулсивен Аз – 3-7 год.
 • Ниво 4 – когато се научих как да се държа – моят Аз, който играе роли
 • Ниво 5 – рационалният ум – добре дошли в света на възрастните
 • Ниво 6 – себереализация, върхови преживявания, визия-логика, любов
 • Ниво 7 – когато започнат първите духовни преживявания – интуиция, телепатия, психични способности
 • Ниво 8 – директни взаимоотношения с духовни същества и със Светлината. Виждане на други реалности.
 • Ниво 9 – навлизане в нирвана – преживяване на Бога като вселенско съзнание
 • Ниво 10 – крайното пробуждане – недуалистична реализация

 

Пред-Транс заблудата.

Скептицизъм и езотеризъм, системи на вярвания и проверка на реалността.

Поливагусната теория – нервна система и кохерентност, дихателни упражнения за балансиране на нервната система.

Модул IV. Практически инструменти

Работа със Сянката – теорията за Сянката и различните подходи за работа със Сянката и интегрирането и.

Тристъпковият модел (Уилбър)

Гещалтна работа – упражнения за работа с личностовите аспекти

Работа с констелации – принципите при работата с общностните системи;

Практически упражнения

Модул V.  Взаимоотношения

Умения за консултиране на проблеми свързани с взаимоотношенията – теория и практика.

Специфични динамики, характерни за взаимоотношенията въобще, както и за тези при двойките и при корпоративните взаимоотношения.

Прилагане и ролево практикуване на уменията придобити по време на първите 4 модула и супервизия.

Модул VI. Воля, Себеуважение и житейско планиране

Умения за консултиране на проблеми свързани с волята, себеоценката и способностите за житейско планиране

Произход на проблемите свързани с волята и себеоценката.

Модели за житейско планиране, работа със съпротивите и креативна насоченост.

Прилагане и ролево практикуване на уменията придобити по време на предишните модули и супервизия.

Модул VII. Лидерски тренинг

Умения за консултиране за проблеми свързани със способностите за управление – теория и практика

Модели на лидерство и еволюция на лидерството.

Как се създават лидери.

Прилагане и ролево практикуване на уменията придобити по време на предишните модули и супервизия.

Модул VIII. Духовност

Умения за консултиране, свързани с духовното разгръщане и съзряване, с духовното израстване и с духовните кризи.

Техники за медитация – практика.

Медитацията и развитието на осъзнатостта.

Прилагане и ролево практикуване на уменията придобити по време на предишните модули и супервизия.

По време на модулите теоретичното обучение е придружено от практическа част, в контекста на модела на въплъщаването на теорията в практика и на въплъщаването на познанието в тялото.

Вашето име (задължително)

Email (задължително)

Телефон (задължително)

В кое събитие искате да се включите?
Д-р Брус ЛиптънЕнергийна психологияPsych-KAITherapyИнтегративно дишанеИнтегрално консултиранеФамилни констелацииEMDRДервиш йогаЕнергийна АюрведаПсихология на ЕнеаграматаХолистична Енергийна ПсихологияТрансформиращо изцелениеИнтегрални констелации

Съобщение

Сподели